ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

تبدیل دستگاه کود ریز دامی به کودریز دو منظوره شیمیایی دامی در واحد چهارميل شرکت فجر اصفهان

 

 

#جهش-تولید #خلاقیت
#توانایی #مهندسین-جوان-ایرانی 

تبدیل دستگاه کود ریز دامی به کودریز دومنظوره شیمیایی دامی در واحد چهارميل شرکت فجر اصفهان

با هدف 
1.به حداقل رساندن نیروی کارگری

2 به حداقل رساندن تماس مستقیم کارگران با موادشیمیایی مضر

 3. مخلوط کردن کود شیمیای باکود دامی جهت عملکرد بهتر

4 . قابلیت تنظیم کود دامی وشیمیایی هنگام کود دهی در قطعات مختلف نسبت سن و نیاز گیاه

5.کوتاه کردن زمان وبالابردن سطح وحجم عملیات کودهی باتوجه به زمان کوتاه کود دهی زمستانه
 

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید