ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

اگهی مزایده 3

پيرو آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات در تاريخ 98/12/06 مبني بر فروش تعدادی گاو آبستن داشتی ، گاو غیرآبستن کشتارگاهی ، گوساله نر قطع شیر و  گوساله نر شیر خوار  در واحد رحمت آباد شرایط مزایده بشرح ذیل اعلام می گردد:

1- متقاضيان مي توانند جهت دریافت ، برگ شرايط و فرم پيشنهاد قيمت به دفتر واحدهای شرکت مراجعه نموده و پس از تكميل تا قبل از برگزاری مزایده مورخ 98/12/20  به امور اداري واحد رحمت آباد شركت تسليم و رسيد دريافت دارند.

2- متقاضيان خريد مي بايست بابت هر رأس گوساله نر ( قطع شیر و شیرخوار) و ماده مبلغ پنج میلیون ریال و تلیسه غیر باردار یا فری مارتین، گاو غیر آبستن و گاو و تلیسه آبستن مبلغ ده میلیون ریال و هر رأس بز مبلغ یک  میلیون ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت واریز نقدی یا چك بانكي در وجه شركت فجر اصفهان تحويل و رسيد اخذ نمايند .

3- كليه پيشنهادات لازم است با حروف و بدون قلم خوردگي نوشته شده باشد و در صورت وجود قلم خوردگي مورد مذكور را با مهر و امضاء مجدد تأييد نمايند .

4-تاریخ اعلام قیمت کمیسیون روز سه شنبه مورخ 98/12/20راس ساعت 10 صبح می باشد.

5- تاریخ برگزاری مزایده در ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 98/12/20در محل واحد رحمت آباد می باشد.

6- به پيشنهادات بدون وديعه و مشروط و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد .

7- گاوهای غیر آبستن حذفی کشتارگاهی و تلیسه های غیر باردار حذفی کشتارگاهی بصورت زنده قپان به فروش می رسند  .

8- برندگان مزايده حداكثر تا مدت 10 (ده ) روز كاري فرصت دارند نسبت به تسويه حساب كامل و حمل دام اقدام نمايند و می بایست در مدت زمان 24ساعت کلیه دامهای فروش رفته را از واحد خارج نمایند در غير اينصورت سپرده به نفع شركت ضبط خواهد شد.

9- ملاک سلامت دام فروش رفته ، تائید مدیر سلامت گله فروشنده می باشد و خریدار در این مورد حق اظهارنظر ندارد .

10- انتخاب دام فروش رفته بصورت رندوم ( تصادفی) توسط فروشنده به خریدار اعلام می گردد و جدا کردن دام توسط خریدار ممنوع است .

11- چنانچه خريداران پس از پرداخت كامل بهاي دام بر اثر مشكلات احتمالي موفق به حمل آنها نشوند و اين موضوع مورد قبـول فـروشنده قـرار گيرد ، خـريداران با موافقت فـروشنده مـي‌توانند با پـرداخت هـزينه نگهـداري روزانه جهت گاو و تلیسه مبلغ 300.000 ريال و گوساله مبلغ 200.000 ريال  حداكثر بمدت ده روز ديگر جهت حمل اقدام نمايند . چنانچه در این مدت هر اتفاقی برای دام حادث شود از جمله تلف شدن مسئولیت آن بعهده خریدار خواهد بود.

12- پس از تحویل دام شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال دام تحویل شده  ندارد و هر گونه اعتراض در این زمینه مردود است . چنانچه در ایام خرید دام تا زمان حمل ، دامی زایمان نماید بطور کلی از لیست خرید و فروش حذف خواهد شد .

13- مسائل پيش بيني نشده در اين برگ شرايط بصورت متمم برگ شرايط كه مورد توافق طرفين معامله باشد پس از امضاء مورد قبول خواهد بود 13-شرکت هیچگونه مجوزی جهت حمل دام صادر نخواهد کرد و خریدار ملزم به اخذ مجوز بوده و مسئولیت حمل دام از مبداء تا مقصد از مبادی ذیصلاح در مهلت مقرر به عهده خریدار است .

14- دام های غیر آبستن (گوشتی ) ملزم به ارائه برگ کشتارگاه به شرکت از سوی خریدار می باشد .

15-در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی از سوی شرکت کنندگان ،  اولویت فروش دام ( بز نر و ماده کشتاری و داشتی ) با شرکت کننده بومی  آن منطقه  می باشد

16- سپرده نفرات دوم و سوم برنده مزايده تا تسویه حساب نفر اول نزد مزايده گذار باقي خواهد ماند . چنانچه نفر اول تا تاريخ تعیین شده حاضر به انجام معامله نشد مورد مزايده به ترتیب به نفرات بعدی واگذار و سپرده نفرات قبل به نفع شرکت ضبط خواهد شد .  

17- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

18- شرکت در مزایده به منزله اطلاع کامل و قبول کلیه شرایط مزایده می باشد .

19- تلیسه ها می بایست در حضور نماینده محترم حراست ذبح گردد و برگ کشتارگاه و شماره گوش را به ایشان تحویل نمایند ..

20-خریدار موظف می باشد قبل از بارگیری مجوز حمل دام را از سازمان دامپزشکی تهیه و محل انتقال دام را مشخص نموده باشد.

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید