ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

عملیات سمپاشی علیه سِن مادر  غلات واحد مھیار شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  فروردین 99

عملیات سمپاشی علیه سِن مادر  غلات واحد مھیار شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان 

به گزارش روابط عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

عملیات سمپاشی علیه سِن مادر  غلات واحد مهیار شرکت فجر اصفهان پس از پایش مزارعه که به ازای ھرمترمربع ۴ الی ۵ عدد سِن مادر وجود داشت مورخ 99/1/28   در سطح ۲۰ھکتار از  مزارع جو با سم دلتامترین (دسیس) با غلظت3/ لیتر در ھکتار با سمپاش ۶۰۰ لیتری انجام شد.

لازم به ذکر است به دلیل نمدار بودن مزارع از سمپاش توربولاینر استفادہ نشد .
 

 

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید