ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

فرم شرایط شرکت در مناقصه خرید یک دستگاه فیدر ثابت خوراک دام 40 متر مکعب ( مرحله دوم مناقصه)

فرم شرایط شرکت در مناقصه خرید یک دستگاه فیدر ثابت خوراک دام 40 متر مکعب 

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه فیدر ثابت خوراک دام  40 متر مکعب ، جهت واحد دامپروری خود اقدام نماید.

موضوع مناقصه: عبارت است از خرید یک دستگاه فیدر ثابت 40 متر مکعب

 محل اجرای طرح : شهرستان نطنز ، کیلومتر 15جاده قدیم نطنز – اصفهان ، روستای رحمت آباد ،  واحد گاوداری

  1. مهلت تحویل پیشنهاد : متقاضیان شرکت در مناقصه می­توانند از زمان انتشار آگهی تا گهی  ساعت 16 بعد از ظهر مورخ 16/02/99 فرم شرکت در مناقصه را به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت دارند.
  2. زمان برگزاری مناقصه: مناقصه رأس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه  تاریخ 17/02/1399  ( به آدرس فوق )  برگزار خواهد شد.
  3. سپرده شرکت در مناقصه: متقاضی شرکت در مناقصه باید مبلغ 600،000،000 ریال به­عنوان سپرده شرکت در مناقصه در وجه شرکت پرداخت و رسید آن را تحویل دبیرخانه شرکت نموده و رسید دریافت کند.

1-5- نحوه پرداخت سپرده به یکی از دو شکل زیر می­باشد:

الف- واریز وجه نقد به شماره حساب 610451473  نزد بانک کشاورزی شعبه زواره  به نام  شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  (سهامی خاص)

ب- چک ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  (سهامی خاص)

  1. سپرده نفرات دوم و سوم تا 72 ساعت پس از برگزاری مناقصه نزد شرکت محفوظ بوده و پس از عقد قرارداد با نفر اول به متقاضی عودت خواهد شد.
  2. سپرده سایر متقاضیان که در مناقصه برنده نشده­اند 72 ساعت پس از برگزاری مناقصه و با درخواست کتبی عودت خواهد شد.
  3. درصورتیکه برنده مناقصه طی 72 ساعت پس از برگزاری مناقصه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نکند، سپرده وی به نفع شرکت ضبط شده و شرکت طبق ضوابط با نفر دوم قرارداد امضاء خواهد نمود. در صورت عدم امضای قرارداد توسط نفر دوم، سپرده وی نیز به نفع شرکت ضبط شده  و با نفر سوم برنده مناقصه قرارداد امضاء خواهد شد. شرایط ضبط سپرده برای نفر سوم نیز ساری و جاری خواهد بود.
  4. احراز صلاحیت شرکت در مناقصه:

1-7- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت می­توانند با رعایت ضوابط مندرج در این برگ شرایط در مناقصه شرکت کنند. صلاحیت متقاضیان شرکت در مناقصه توسط اعضای کمیسیون مناقصه احراز می­شود. بدین منظور متقاضیان شرکت در مناقصه باید دو پاکت الف ، ب به شرح زیر به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت دارند.

پاکت الف- حاوی رزومه کاری (اعم از ساخت و فروش در سطح کشور) و هرگونه تأییدیه­ها و مستندات و گواهینامه و سایر مواردی که صلاحیت و اصالت شخص حقوقی و حقیقی را تأیید نماید می­باشد. در این رابطه ارائه آگهی ثبت ، روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت  برای اشخاص حقوقی و مستندات سجلی برای شخص حقیقی ضروری است.

پاکت ب- حاوی فرم امضاء و مهر شده شرایط شرکت در مناقصه به همراه قیمت پیشنهادی و پرداخت سپرده در وجه شرکت یا چک ضمانت نامه بانکی

پرداخت سپرده در وجه شرکت یا چک ضمانت نامه بانکی

8-مشخصات فنی فیدر میکسر ثابت 40 متر مکعب می بایست شرایط فنی را به شرح ذیل دارا باشد.

1-8) الکترو موتور و گیربکس حداقل 75 کیلو وات باشد.

2-8) گشتاور با سرعت بالا و مناسب باشد.

3-8) قطر ورق کف  حداقل12 میلی متر و ورق بدنه حداقل 10 میلی متر باشد.

4-8) بلبرینگ ها و یا یاتاقان ها از برندهای معتبر و موجود در بازار باشد.

5-8) مانیتور دستگاه PLC باشد.

6-8) دستگاه امکان برنامه نویسی و گزارشگیری را داشته باشد.

7-8) لودسل از برند مورد تائید و معتبر  باشد.

8-8) مارپیچ دستگاه به صورت حداقل دومارپیچه باشد.

9-8) دستگاه مجهز به کلاج و ایمنی باشد.

9) داری حداقل 2 اوگر باشد (اوگر پایین با لوله ضخامت حداقل 15 میلی متر ) و لوله های بالا به ضخامت 12 میلی متر )

10-پره ها به ضخامت حداقل ( 12 میلی متر )

11-مار پیچ ها مجهز به تیغه های سخت شده باکیفیت عالی باشد.

12-کلیه کسورات قانونی متعلقه به قرارداد اعم از بیمه، مالیات، عوارض ، ارزش افزوده و .... به عهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضای مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل برقبول و پرداخت مالیات ارزش افزوده و عوارض  و کلیه کسورات قانونی می­باشد.

13-هزینه نشر آگهی مناقصه برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

14- ارائه پیشنهاد هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و شرکت فجر اصفهان در قبول و یا رد پیشنهاد مختار است.

15- این فرم دارای دو پیوست می­باشد که جز لاینفک آن بوده و باید به امضاء و مهر متقاضی برسد.

16- ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه شرایط مناقصه و رفع هر گونه ابهام در این خصوص می باشد .

17-به پيشنهادات مبهم ، بدون سپرده و پيشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .

18-هر گونه تغییر قیمت و نوسانات بازار در طول اجرای قرارداد ، تاثیری بر قیمت پیشنهادی نخواهد داشت .

برگ پیشنهاد قیمت :

اینجانب ............................................................................ مدیرعامل / به نمایندگی از شرکت ......................................................................                          با مطالعه کامل و پذیرش مندرجات این فرم و نیز رویت موقیعت محل تحویل یک دستگاه فیدر ثابت 40 متر مکعب افقی ، حاضرم این دستگاه را  طبق مشخصات فنی تجهیزات مندرج در لیست آنالیز قیمت به شرح پیوست به مبلغ

 ( به عدد )..................................................................................ریال و ( به حروف)   .............................................................................................................. ريال تأمین نمایم.

  1. چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که :

الف: اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم .

  1. تائید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود .
  2. اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها نداردو در قبول یا رد پیشنهادات کاملا مختار است .

                                                                                                                       نام شرکت/نام ونام خانوادگی

                                                                                                                                     مهر و امضاء

                                                                                                                                         تاریخ                                                                       

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید