ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

بازدید مدیران ارشد هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس آقایان صفایی و تهرانخواه از پروژه های پیش بینی شده شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان مورخ 99/02/06

بازدید مدیران ارشد هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس آقایان صفایی و تهرانخواه از پروژه های پیش بینی شده شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

مورخ 99/02/06

با عنایت به نام گذاری سال 1399 به نام جهش تولید و در همین راستا ، در شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان به لحاظ موقعیت مکانی مناسب  بخش کشاورزی و دامپروری  مجموعه ،  مدیران ارشد هلدینگ کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به همراه مدیران شرکت  از مزارع و واحد پرواربندی شرکت یاقوت کویر  جهت خرید و یا اجاره ،  بازدید بعمل آورده تا پس از بررسی های لازم تصمیم گیری مناسب اتخاذ گردد.

روابط عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

 

 

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید