ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

برای اولین بار در شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  تلقیح مصنوعی انتخاب بز نر برتر با خصوصیات ژنتیکی عالی   

برای اولین بار در شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  تلقیح مصنوعی انتخاب بز نر برتر با خصوصیات ژنتیکی عالی   

با توجه به دستورات و تصمیمات اتخاذشده در بحث تلقیح مصنوعی در دام سبک در واحد بز داری قلعه گنج کرمان ، شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان تلقیح مصنوعی انتخاب نر برتر با خصوصیات ژنتیکی مطلوب انجام شد.

از فواید تلقیح مصنوعی انتخاب نر برتر با خصوصیات ژنتیکی عالی،

1- میتوان ترکیب ژنتیکی گله را بهتر و مطلوب تر ساخت.
۲-جلوگیری از انتقال بیماریهای مقاربتی بخاطر کنترل بر سلامت دام نری که از آن اسپرم گرفته میشود.
3-مقرون به صرفه بودن از اسپرم منجمد و حذف دامهای نر مازاد گله و کنترل هزینه های نگهداری
۴-از لحاظ اصلاح نژاد با دارا بودن نر برتر میتوان از لحاظ تولید و عمر اقتصادی و معایب تیپی دام را پوشش داد.

لازم به ذکر است که بز ماده در تاریخ 98/09/18 تلقیح مصنوعی شده که حاصل از این تلقیح دو بزغاله دوقلو نر در تاریخ 99/02/14 میباشد.
 

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید