ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

آگهی مزایده اردیبهشت 1399

شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد  نسبت به فروش تعدادی از دام مازاد خود ، بشرح ذیل از طریق مزایده در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 30/02/99 اقدام نماید ،

لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس شهرستان نطنز ، کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز به اصفهان ، روستای رحمت آباد ، واحد گاوداری رحمت آباد و یا سایت شرکت به آدرس www.fajreisfahan.com  مراجعه و یا با تلفن 54335314 – 031 تماس حاصل فرمایند .

1-    گاو آبستن داشتی
2-    گاو غیر آبستن کشتارگاهی
3-    گوساله نر قطع شیر
4-    جوانه نر
5-    بز شیری غیر آبستن حذفی
6-    کولار غیر آبستن حذفی

 شایان ذکر است قیمت پایه فروش دام های فوق در اسناد مزایده قید خواهد شد . 

                                                                          برگ شرايط شركت فجر اصفهان در مزايده فروش دام

پيرو آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات در تاريخ 99/02/21 مبني بر فروش تعدادی گاو آبستن داشتی ، گاو غیرآبستن کشتارگاهی ، گوساله نر قطع شیر ، جوانه نر ، بز شیری غیر آبستن کشتارگاهی و  کولار غیر آبستن حذفی در واحد رحمت آباد شرایط مزایده بشرح ذیل اعلام می گردد:

1- متقاضيان مي توانند جهت دریافت ، برگ شرايط و فرم پيشنهاد قيمت به دفتر واحدهای شرکت مراجعه نموده و پس از تكميل تا قبل از برگزاری مزایده  مورخ 99/02/30  به امور اداري واحد رحمت آباد شركت تسليم و رسيد دريافت دارند.

2- متقاضيان خريد مي بايست بابت هر رأس گوساله نر ( قطع شیر و شیرخوار) و ماده مبلغ هفت میلیون ریال و تلیسه غیر باردار یا فری مارتین، گاو غیر آبستن و گاو و تلیسه آبستن مبلغ پانزده میلیون ریال و هر رأس بز مبلغ یک  میلیون ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده به سه روش ذیل تامین نمایند:

الف) واریز وجه نقد به یکی از حساب های شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

ب) چك بانكي در وجه شركت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

ج)در صورت داشتن مطالبات از شرکت بعد از تائید واحد مالی مبنی بر صحت مطالبات میتوانند اقدام کرده و رسيد اخذ نمايند .

3- كليه پيشنهادات لازم است با حروف و بدون قلم خوردگي نوشته شده باشد و در صورت وجود قلم خوردگي مورد مذكور را با مهر و امضاء مجدد تأييد نمايند .

4-تاریخ اعلام قیمت کمیسیون روز سه شنبه مورخ 99/02/30 راس ساعت 9 صبح می باشد.

5- تاریخ برگزاری مزایده در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/02/30 در محل واحد رحمت آباد می باشد.

6- به پيشنهادات بدون وديعه و مشروط و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد .

7- گاوهای غیر آبستن حذفی کشتارگاهی و تلیسه های غیر باردار حذفی کشتارگاهی بصورت زنده قپان به فروش می رسند  .

8- برندگان مزايده حداكثر تا مدت 10 (ده ) روز كاري فرصت دارند نسبت به تسويه حساب كامل و حمل دام اقدام نمايند و می بایست در مدت زمان 24ساعت کلیه دامهای فروش رفته را از واحد خارج نمایند در غير اينصورت سپرده به نفع شركت ضبط خواهد شد.

9- ملاک سلامت دام فروش رفته ، تائید مدیر سلامت گله فروشنده می باشد و خریدار در این مورد حق اظهارنظر ندارد .

10- انتخاب دام فروش رفته بصورت رندوم ( تصادفی) توسط فروشنده به خریدار اعلام می گردد و جدا کردن دام توسط خریدار ممنوع است .

11- چنانچه خريداران پس از پرداخت كامل بهاي دام بر اثر مشكلات احتمالي موفق به حمل آنها نشوند و اين موضوع مورد قبـول فـروشنده قـرار گيرد ، خـريداران با موافقت فـروشنده مـي‌توانند با پـرداخت هـزينه نگهـداري روزانه جهت گاو و تلیسه مبلغ 300.000 ريال و گوساله مبلغ 200.000 ريال  حداكثر بمدت ده روز ديگر جهت حمل اقدام نمايند . چنانچه در این مدت هر اتفاقی برای دام حادث شود از جمله تلف شدن مسئولیت آن بعهده خریدار خواهد بود.

12- پس از تحویل دام شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال دام تحویل شده  ندارد و هر گونه اعتراض در این زمینه مردود است . چنانچه در ایام خرید دام تا زمان حمل ، دامی زایمان نماید بطور کلی از لیست خرید و فروش حذف خواهد شد .

13- مسائل پيش بيني نشده در اين برگ شرايط بصورت متمم برگ شرايط كه مورد توافق طرفين معامله باشد پس از امضاء مورد قبول خواهد بود

14-شرکت هیچگونه مجوزی جهت حمل دام صادر نخواهد کرد و خریدار ملزم به اخذ مجوز بوده و مسئولیت حمل دام از مبداء تا مقصد از مبادی ذیصلاح در مهلت مقرر به عهده خریدار است .

15- دام های غیر آبستن (گوشتی ) ملزم به ارائه برگ کشتارگاه به شرکت از سوی خریدار می باشد .

16-در صورت مساوی بودن قیمت پیشنهادی از سوی شرکت کنندگان ،  اولویت فروش دام ( بز نر و ماده کشتاری و داشتی ) با شرکت کننده بومی  آن منطقه  می باشد

17- سپرده نفرات دوم و سوم برنده مزايده تا تسویه حساب نفر اول نزد مزايده گذار باقي خواهد ماند . چنانچه نفر اول تا تاريخ تعیین شده حاضر به انجام معامله نشد مورد مزايده به ترتیب به نفرات بعدی واگذار و سپرده نفرات قبل به نفع شرکت ضبط خواهد شد .  

18- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

19- شرکت در مزایده به منزله اطلاع کامل و قبول کلیه شرایط مزایده می باشد .

20- تلیسه ها می بایست در حضور نماینده محترم حراست ذبح گردد و برگ کشتارگاه و شماره گوش را به ایشان تحویل نمایند ..

21-خریدار موظف می باشد قبل از بارگیری مجوز حمل دام را از سازمان دامپزشکی تهیه و محل انتقال دام را مشخص نموده باشد.

                                                                              امضاي متقاضي

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید