ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

آغاز عملیات برداشت جو از مزارع  واحد مھیار شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان (خرداد 99)

آغاز عملیات برداشت جو از مزارع  واحد مھیار شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان 

آغاز عملیات برداشت جو از مزارع  واحد مھیار شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان مورخ 1399/03/11از سطح 44 ھکتار  کشت شده محصول جو این واحد

پیش بینی می شود در حدود 270 تن جو از این مزارع برداشت و در انبار تخلیه گردد ،که  این دوره برداشت در حدود چهار روز انجام میگردد.

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید