ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

. بازدید محقق ارشد بادام کشور از پروسه تولید نهال بادام در شرکت فجر اصفهان ( مرداد 99 )

. بازدید محقق ارشد بادام کشور از پروسه تولید نهال بادام در شرکت فجر اصفهان

جناب آقای دکتر ایمانی محقق مطرح عرصه بادام از مرکز تحقیقات باغبانی کشور، از پروسه تولید پایه کشت بافتی و نهال بادام در واحد چهارمیل شرکت فجر اصفهان ، که تنها پایه و نهال گواهی شده از محصول مذکور در کشور می باشد، بازدید نمودند.

ایشان همچنین در این بازدید در جریان پیشرفت فعالیت های متمرکز بر تکثیر پایه ها و ارقام ایرانی معرفی شده به وسیله مرکز تحقیقات کشاورزی، در این واحد قرار گرفتند. 
 

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید