ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

عملیات برداشت پیوندک از باغ مادری  واحدمھیار شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفھان مورخ  1399/06/03 انجام گرفت

عملیات برداشت پیوندک از باغ مادری  واحدمھیار شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفھان مورخ  1399/06/03 انجام گرفت که پس ازبرداشت عملیات برگ گیری، بسته بندی، شست و شوی ، ضدعفونی با سم قارچ کش 
لیبل گزاری شدہ و دریونالیت ھای مخصوص با دمای ۴درجه به تولید کنندگان نھال سراسر کشور جھت تولید نھال عاری از ویروس و دارای اصالت و سلامت تحویل دادہ میشود .
پیش بینی می شود فروش پیوندک تا تاریخ  ۲۵ شہریورماہ ادامه داشته باشد که در این زمان باتوجه به سفارشات گرفته شدہ حدود یک میلیون چشمه پیوندک برداشت شود.
 

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید