ایمیل fajreisfahan@yahoo.com

03154335314-5

آغاز عملیات داشت اولین باغ مادری دانه‌دار و هسته‌دار و گلخانه اسکرین هاوس کشور

گزارش تصویری 
از 

 آغاز عملیات داشت اولین باغ مادری دانه‌دار و هسته‌دار و گلخانه اسکرین هاوس کشور 

در واحد مهیار شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید